Η γνωμοδότηση του νομικού εκπροσώπου του συλλόγου Δ. Θεοτοκόπουλος ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

download1921

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας κοινοποιεί τη γνωμοδότηση του νομικού εκπροσώπου ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας, αλλά και της έντασης και των γεγονότων που έχουν συμβεί στις σχολικές μονάδες που διαταράσσουν το παιδαγωγικό κλίμα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

ΠΡΟΣ

Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ

Ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας εντός των σχολικών μονάδων, αλλά και της έντασης που έχει προκληθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα σε σχέση με αυτό παραθέτω τα ακόλουθα:

-          Η υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.53452 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμ. φύλλου 3630), στις 31/08/2020, στο πρώτο άρθρο της προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας εντός των σχολικών δομών.

-          Η υπ΄αριθμόν Πρωτ. 113701/ΓΔ4 και με ημερομηνία 02/09/2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες Π.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.), προβλέπει την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων.

-          Εν συνεχεία, η υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμ. φύλλου 3780), στις 08/09/2020, στα 33 άρθρα της εξειδικεύει τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021, μεσούσης της πανδημίας του COVID-19 και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο άρθρο της προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς αλλά και στους εξωτερικούς (υπό προϋποθέσεις) χώρους των σχολικών μονάδων.

-          Εκτός των άλλων, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των διευθυντών και των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) και ειδικότερα κατά τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28, ο διευθυντής του σχολείου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους, τις υπουργικές αποφάσεις, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών της Διοίκησης, ενώ στην κατεύθυνση αυτή είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για την τήρησή τους, καθώς επίσης και για το συντονισμό του έργου των λοιπών εκπαιδευτικών των οποίων προϊσταται, προς τον ανωτέρω σκοπό.

-          Τα προβλεπόμενα στις παραπάνω αναφερόμενες ΚΥΑ αλλά και στην ως άνω εγκύκλιο, σχετικά με την υποχρεωτικότητα της χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες, προέκυψαν κατόπιν των από 20/08/2020 και 03/09/2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των ως άνω μονάδων.

-          Τέλος, δέον είναι να αναφερθεί η προστασία του δικαιώματος στην υγεία κατά το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο αποτελεί τον ανώτατο και θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας, λόγω της μεγάλης και ιδιαίτερης σημασίας των διατάξεων του. Με βάση το κείμενο του ως άνω Συντάγματος, το δικαίωμα στην υγεία εμφανίζεται ως ένα κλασικό ατομικό δικαίωμα, συγχρόνως όμως και ως ένα κοινωνικό δικαίωμα, που αντιστοιχεί σε θετική υποχρέωση της Πολιτείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. Ως ατομικό δικαίωμα η υγεία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 5 Συντ. το οποίο ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας. Από την άλλη, η υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παρ. 3 Συντ., το οποίο ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Αυτό δε, πραγματώνεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 1397/1983 και σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Η σοβούσα πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 όμως, ανέδειξε μια άλλη διάσταση του δικαιώματος στην υγεία, τη διασφάλιση και την προστασία του ως συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, ως δημοσίου συλλογικού αγαθού -δημόσια υγεία-, στο οποίο αναφέρεται η ερμηνευτική δήλωση κάτω από το άρθρο 5 του Συντάγματος καθώς και τα άρθρα 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγματος. Αυτό το συλλογικό δικαίωμα στην υγεία, η δημόσια υγεία όπως αναφέρθηκε παραπάνω δηλαδή, η θωράκιση και η προστασία του οποίου διασφαλίζει και την ατομική υγεία των πολιτών, αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα του δικαίου της υγειονομικής τούτης κρίσης, καθώς επίσης και την πηγή νομιμότητας και νομιμοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί (μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η υποχρεωτικότητα της χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες) αλλά και των λοιπών αυστηρών περιορισμών της ελευθερίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της τωρινής πανδημίας.

Υπό τις συνθήκες αυτής της εξελισσόμενης πανδημίας, το δικαίωμα στην υγεία, ενσωμάτωσε στην εσωτερική δομή του, την έννοια του καθήκοντος στην υγεία: καθήκοντος απέναντι στον εαυτό μας να μη νοσήσουμε, καθήκοντος απέναντι στους άλλους να μην τους μεταδώσουμε τη νόσο εφόσον ασθενήσουμε, καθήκοντος απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να μην τους αναγκάσουμε να βρεθούν μπροστά σε επιλογές τραγικές λόγω διαλογής ασθενών, επειδή ενδεχομένως να μη χωρούν όλοι στις ΜΕΘ. Έτσι νοούμενο το καθήκον στην υγεία, αποτελεί ένα νέο συνταγματικό καθήκον στην υγεία, νομικό αλλά και ηθικό, η εκπλήρωση του οποίου αποτελεί τη δεδομένη στιγμή τη πιο ζωντανή έκφραση του χρέους της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος.

Επομένως, η λήψη θετικών μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας του κοινωνικού συνόλου και εν προκειμένω για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί ρητή συνταγματική επιταγή.

Όλα τα ως άνω κατά σειρά εκτεθέντα, αποτελούν ισχυρά νομικά επιχειρήματα, τα οποία συνηγορούν υπέρ της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες απ’ όλα τα άτομα που συνυπάρχουν σε αυτές, στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης μιας παγκόσμιας υφιστάμενης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID -19 και των απρόβλεπτων συνεπειών του, κυρίως για την αποφυγή της διάδοσης του, πάντα με γνώμονα την προστασία τόσο της ατομικής υγείας αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ως συλλογικού αγαθού, το οποίο πρέπει να απολαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας μιας σύγχρονης ευνομούμενης πολιτείας. Τα προεκτεθέντα αποτελούν επίσης ισχυρό και αιτιολογημένο αντίλογο σε κάθε αντίθετη άποψη.

Ηράκλειο Κρήτης, 15/09/2020

Ο Γνωμοδοτών

Κωνσταντίνος Ι. Κοκκίνης

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις-MCs Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου

Ηράκλειο, Θησέως 18 & Κόσμων, Γ9, 71201

Τηλ/Fax. 2810280192

Κιν.       6972275310

Φόρμα καταγραφής προβλημάτων στις σχολικές μονάδες που άπτονται στην αρμοδιότητα των δήμων

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

118478396 10222628600575502 8564961244886984324 n

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των κινητοποιήσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», όπως η παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμο Ηρακλείου την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, θα θέλαμε να μας καταγράψετε, όπως στην παρακάτω φόρμα, ζητήματα και προβλήματα που άπτονται της αρμοδιότητας των δήμων.

Η σχετική ενημέρωση των προβλημάτων να αποσταλεί στο email του Συλλόγου μέχρι και την Πέμπτη στις 12:30 μμ:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχολική Μονάδα

Καθαρισμός

Υλικοτεχνική υποδομή

Διάφορα (μέτρα και υλικά προστασίας)

Δήμος που ανήκει η σχολική μονάδα

 

π.χ. καθαρίστρια μόνο για δύο ώρες

π.χ. δεν έχει γίνει συντήρηση σε τουαλέτες

   
         
         
         
         
         
         

Σοβαρές ελλείψεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων από την πρώτη μέρα

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

koronoios mathites

Τη Δευτέρα 14/9 χτύπησε το πρώτο κουδούνι για χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές της χώρας. Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς σίγουρα είναι ιδιαίτερη και διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές λόγω της υγειονομικής κρίσης. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς καλούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία όλων μας.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ως εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικήσαμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων:

·         Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές.

·          Την εύρεση χώρων για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες.

·         Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών. Άμεση πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, για την κάλυψη όλων των κενών σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

·         Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

·         Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια με το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατομικής Προστασίας, είδη καθαρισμού, αντισηπτικά κλπ.).

·         Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους αλλά και στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί, και να ελέγχεται η διάδοση του ιού.

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση δεν έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ø  Καμία πρωτοβουλία για την εύρεση χώρων και την αραίωση των τμημάτων, ειδικότερα για τα σχολεία με πληθωρικά τμήματα.

Ø  Οι προσλήψεις στο προσωπικό της καθαριότητας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

Ø  Δεν καλύφθηκαν όλα τα εκπαιδευτικά κενά και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ø  Δόθηκαν μάσκες, μία σε κάθε παιδί και εκπαιδευτικό, αλλά σε μέγεθος τέτοιο που είναι δυστυχώς άχρηστες εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ø  Καμία πρόβλεψη για δωρεάν τεστ στους εκπαιδευτικούς πριν μπουν στις σχολικές αίθουσες με τους μαθητές. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται σε περιπτώσεις κρούσματος εκπαιδευτικού για ιχνηλάτιση και λήψη μέτρων στις σχολικές μονάδες.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ζητά άμεσα:

·         Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία. Έκτακτες προσλήψεις καθαριστριών, καθώς ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

·         Την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών

·         Δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για τον έλεγχο διάδοσης του ιού στα σχολεία.

·         Έκτακτη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

·         Όχι στην επικοινωνιακή διαχείριση της λειτουργίας των σχολείων, καθώς μέτρα που ανακοινώνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη (π.χ. χωριστά διαλείμματα σε κάθε τμήμα, στο ολοήμερο κάθε μαθητής θα τρώει στο τμήμα του).

Κοινωνική δράση: Σχολικά καλάθια αλληλεγγύης- Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη για πέμπτη συνεχή χρονιά

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

119078370 628951157824872 4771796473208300012 n

Ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου – Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»,ο «Σύλλογος Εκδοτών & Βιβλιοπωλών Ηρακλείου Κρήτης», το Εθελοντικό Σωματείο «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι», η Αποστολής Αγάπης, ο Κοινωνικός Χώρος Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού και τα Παιδικά Χωριά SOS Ηρακλείου διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση αλληλεγγύης με τίτλο «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη». Μια δράση αλληλεγγύης που αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και έδωσε χαρά σε πολλά παιδιά, τα οποία χρειάζονταν τη στήριξή μας.

Σκοπός της δράσης είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία θα μοιράζονται  σε οικογένειες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Ειδικότερα σήμερα οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού είναι μεγάλες και κατά συνέπεια πολλές οικογένειες με παιδιά θ’ αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης.

Τι είναι τα «Καλάθια Αλληλεγγύης»;

Η δράση «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη – Καλάθια Αλληλεγγύης» είναι μια προσπάθεια των φορέων που τη διοργανώνουν που αποσκοπεί στην ανανέωση της προσφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης προς όσους την έχουν ανάγκη. Στη δράση αυτή η προσοχή μας επικεντρώνεται στα παιδιά – μαθητές που θα δυσκολευτούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα σχολικά τους είδη για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Γνωρίζοντας πως υπάρχουν στην πόλη μας, αλλά και ευρύτερα στο νομό Ηρακλείου, πολλές οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες για τα παιδιά τους αποφασίσαμε να συνδράμουμε όσο μπορούμε. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους γονείς των μικρών μαθητών. Αυτοί αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες που δημιουργεί η συγκεκριμένη περίοδος στις οικογένειες των μαθητών.

Καλούμαστε όλοι να βοηθήσουμε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από την έλλειψη δωρεάν παιδείας. Έλλειψη που όλους δυσκολεύει, αλλά σε ορισμένους δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα.

Τι είδη θα συλλέγονται;

Όλα τα είδη που κρίνονται απαραίτητα για να μπορέσει ένας μικρός μαθητής να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα συλλέγονται χαρτικά, γραφική ύλη, είδη αναγκαία για δημιουργική – καλλιτεχνική απασχόληση, τσάντες, βιβλία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν χρησιμοποιημένες τσάντες και κασετίνες που είναι και τα πιο ακριβά σχολικά είδη. Απαραίτητος όρος να είναι καθαρά και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα είδη πρέπει να είναι καινούργια, μη χρησιμοποιημένα.

Πως γίνεται η συλλογή των ειδών;

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να επισκεφτούν το κοντινότερο βιβλιοπωλείο που συμμετέχει στη δράση και να τοποθετήσουν στο καλάθι τα είδη που προσφέρουν. Επίσης, μπορούν κατά τη αγορά των σχολικών ειδών των παιδιών τους να προσθέσουν οτιδήποτε μέσα στο καλάθι που υπάρχει στο βιβλιοπωλείο.

Που γίνεται η συλλογή των ειδών;

Τη συγκεκριμένη δράση στηρίζουν με τη συμμετοχή τους τα παρακάτω βιβλιοπωλεία, που αποτελούν χώρο συλλογής των προσφορών:

Γεωργαλής Ηλίας

Περί... γραφής και λόγου

Ανδ. Παπανδρέου 24-26

2810221094

Γεωργαντωνάκη Αφροδίτη

 

Λεωφ. 62 Μαρτύρων 46

2810256464

Γωνιανάκης Κωνσταντίνος

Εν τύπω

Γεωργίου Παπανδρέου 20

2810238040

Δανασάκη Μαρία

Paper-net

Λεωφ. Κνωσού 189

2810237722

Ελευθεριάδου Κάλλια

 

Αργυράκη 3, Μειντάνι

2810285732

Καδιάνης Ιάκωβος

Γραφή

Θερίσσου 8

2810314364

Κακουδάκη Μαρία

Γνώση

Λεωφ. Ικάρου 41, Πόρος

2810222800

Καμπαξής Παντελής

Ανθολόγιο

Μελίνας Μερκούρη 38

2810263426

Κασσωτάκη Ροδάνθη

Ροδούλα

Ηροδότου 56, Αλικαρνασσός

2810223629

Κατσουλογιώργη Μαρία

Μαγικές Σελίδες

Παπαναστασίου 226, Μεσαμπελιές

2810328383

Κόκκινος Στέλιος

 

Θερίσσου 40

2810318963

Παπαδημητρίου Δήμητρα

 

Αγίου Τίτου 8

2810346374

Μπαχλιτζανάκη

Μαρία

Αρχέτυπο

Δημοκρατίας & Αρχαίου Θεάτρου 11, Χερσόνησος

2897021145

Νερουλίδου Ειρήνη

Δενδρόσπιτο

Λεωφ. Κνωσού 219

2810211227

Παναγιωτάκη Ελπινίκη

 

Έβανς 24

2810289851

Παπαδάκη Κατερίνα

 

Λύτρα 5, Πλατεία Σινάνη

2810237211

Παπαδοπούλου Ελισάβετ

Αναγέννηση

Έβανς 47

2810283587

Παπουτσάκης Μανόλης

Αναλόγιο

Ρούσου Χούρδου 8, Πλ. Δασκαλογιάννη

2810282303

Πετράκη Χριστίνα-Λουίζα

Παπουτσωμένος Λύκος

Καγιαμπή 3, Μειντάνι

2810220140

Σιδηροπούλου Έφη

Η γωνιά μας

Γούρνες Πεδιάδος

2810761356

Σμυρλή Μαρία

 

Μάχης Κρήτης 42

2810314870

Σταμπούλης Μιχάλης

Αλφαβητάρι

Ιάσων Κωνσταντινίδη, Κάτω Γούβες

2897042681

Στεφανίδης Αλέξανδρος

Πολύγραφος

Χάνδακος 8, Λιοντάρια

2810333630

Συκιανάκη Αναστασία

Χαρταετός

Δαιδάλου 11

2811103224

Τζεδάκης Νίκος

Κιμωλία

Κάτω Καλέσσα

6944939005

Φανουράκη Μαρία

Ιδεόγραμμα

Αγία Βαρβάρα, Γόρτυνα

2894023812

Φασουλάκη

Γραφίδα

Λίμνης Κουρνά 4, Δειλινά

2810251503

Πώς θα γίνεται η διανομή των ειδών που θα συγκεντρώνονται;

Τα είδη που θα δίδονται στους χώρους συλλογής θα συγκεντρώνονται και με ευθύνη των σχολικών μονάδων θα διανέμονται μέσω της Εθελοντικής ομάδα Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι σε όσες οικογένειες αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα διαβίωσης. Επίσης θα ταξινομούνται ανά κατηγορία στον χώρο αποθήκευσης που έχουν οι Εθελοντές της ομάδας Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι στην οδό Λόρδου Βύρωνα 18 και ανάλογα την ανάγκη του παιδιού θα προσφέρονται σε εκείνα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα ποιοι μαθητές τους βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη και μπορούν χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους να διανείμουν σωστά τα είδη που συγκεντρώθηκαν.

Πόσο θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δράση ;

Η δράση δεν έχει επικαιρικό χαρακτήρα. Θα διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Οι ανάγκες, φυσικά, κορυφώνονται την περίοδο της έναρξης του σχολικού έτους, αλλά δυστυχώς οι δυσκολίες διαρκούν περισσότερο. Για αυτό τον λόγο προγραμματίζονται άλλες δυο ενδεικτικές περίοδοι μέσα στην χρόνια ,κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα ,όπου με αντίστοιχες ενέργειες ο κόσμος θα μπορεί να προσφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος», στο τηλ: 6984 307507

Στο Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου, στο τηλ: 2810 282303

Στο Εθελοντικό Σωματείο «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι», στο τηλ: 6992185807 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνεργασία του Συλλόγου μας με υπηρεσίες και καταστήματα που προσφέρουν έκπτωση με την επίδειξη κάρτας του εκπαιδευτικού

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

119124569 10222752726918583 4559671413319385361 n

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» κοινοποιεί καταστήματα, υπηρεσίες και αθλητικούς συλλόγους που προσφέρουν έκπτωση στα μέλη του Συλλόγου μας με την επίδειξη κάρτας του εκπαιδευτικού.

-Το πρατήριο υγρών καυσίμων AEGEAN (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 164, ιδιοκτησίας Μαρή Ιωάννη του Γεωργίου) προσφέρει το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτου στα 6 ευρώ για τα μέλη του συλλόγου μας.

-Το κατάστημα εμπορίου αρωμάτων "Opium Parfums" στην οδό Ιδομενέως 38 στο κέντρο του Ηρακλείου προσφέρει έκπτωση 10% (καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου) στην αγορά αρωμάτων με την επίδειξη της κάρτας εκπαιδευτικού.

Instagram Opium:  https://instagram.com/opiumparfums?igshid=ackj4ghdgw55

Facebook Opium:  https://m.facebook.com/profile.php

-Ο Σύλλογος Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Ηρακλείου Κρήτης προσφέρει έκπτωση 10%.

-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομίνικος Θεοτοκόπουλος καθώς και τα τέκνα αυτών, θα έχουν έκπτωση 20% στα παρακάτω τμήματα του Σωματείου μας.
Ενόργανης με υπεύθυνο τον Κο Χρηστάκη Μανώλη (6948006588)
Πετοσφαίρισης (volley) με υπεύθυνο τον Κο Κατσαμποξάκη Γιάννη(6947891964)
Καλαθοσφαίρισης (basket) με υπεύθυνη την Κα Τζιουμέρκα Θάλεια(6947891963)

-Το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ προσφέρει 20% έκπτωση στους εκπαιδευτικούς και στα τέκνα τους για μαθήματα παραδοσιακών χορών.
Υπεύθυνη Κα Τζιουμέρκα Θάλεια(6947891963)

-Το τμήμα Στίβου του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΓΑΣΟΣ» προσφέρει έκπτωση 20% σε παιδιά από Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου που θέλουν να ασχοληθούν με το στίβο στο Στάδιο Ελευθερίας.
Υπεύθυνος: Κος Σπύρος Αραμπατζής 6932188060

-Η σχολή Crete Sports School προσφέρει έκπτωση 20% στο Τμήμα Γύμνασης Ενηλίκων στο Στάδιο Ελευθερίας.
Υπεύθυνος: Κος Ρεθυμνιωτάκης Μπάμπης 6947185228

-Η ακαδημία ποδοσφαίρου Lido Soccer προσφέρει έκπτωση στα παιδιά των εκπαιδευτικών.
Τηλ. 2810 373344

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης «Robotic & Science Academy» μετά και από την πρόσφατη επικοινωνία μας, προσφέρει στα μέλη σας και στα παιδιά αυτών (με την επίδειξη της ταυτότητας εκπαιδευτικού), ειδική τιμή , μόνο 40 ευρώ σε όλα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, επίσης μόνο 35 ευρώ τα προγράμματα πληροφορικής DIGITALKIDS & DIGITALTEENS.

 Μπορείτε να δείτε αναλυτικά κάθε πρόγραμμα εδώ: https://www.robotic-science-academy.edu.gr/ 

Επίσης όποιο μέλος σας επιθυμεί μπορεί να μας καλέσει στα τηλέφωνα 2810 360544 και 6940411020 για ένα δωρεάν δοκιμαστικό για όποιο πρόγραμμα ενδιαφέρεται.

- Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χρυσάνθη Σαϊτάκη (Παυλου Μελά 76, Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης) προσφέρει ειδικές τιμές σε πιστοποιητικά γλωσσομαθειας όλων των βαθμίδων σε Αγγλικά –Γερμανικά –Γαλλικά ογράμματα σπουδών μας στα τηλ.
2810252640 & 6948324778
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.csaitaki.gr

Η λίστα των συνεργαζόμενων καταστημάτων, υπηρεσιών και συλλόγων θα ανανεώνεται διαρκώς.
Σημείωση: Η κάρτα του εκπαιδευτικού εκδίδεται στα γραφεία του Συλλόγου και απαιτείται μια φωτογραφία ταυτότητας (έγχρωμη).

Τα σχολεία μας χωρίς προσωπικό καθαριότητας λίγες μέρες πριν το πρώτο κουδούνι σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

119039619 10222738271637210 8853425481752667477 n

Αποτελεί ντροπή για την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών και για τους δήμους σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες τοποθέτησης του προσωπικού καθαριότητας. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες σχολικές μονάδες δεν έχουν ακόμη προσωπικό για την καθαριότητα, ενώ τα σχολεία έχουν ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου και σε λίγες μέρες χτυπάει το πρώτο κουδούνι για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες.

Αποτελεί μέγιστη υποκρισία τα βαρύγδουπα λόγια της πολιτικής ηγεσίας πως όλες οι προϋποθέσεις για το «ασφαλές» άνοιγμα των σχολικών μονάδων έχουν εξασφαλιστεί. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα, ειδικότερα στην παρούσα χρονική συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως είναι καθαριότητα των σχολείων δεν έχει πραγματωθεί καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τοποθέτησης.

Στο νομό Ηρακλείου πολλοί δήμοι δεν έχουν διασφαλίσει την καθαριότητα των σχολείων με προσλήψεις προσωπικού ή καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Δήμος Ηρακλείου έστειλε εγκύκλιο προς τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και τους καλεί να έρθουν οι ίδιοι σε επικοινωνία με τις καθαρίστριες, δίχως να έχουν γίνει οι τοποθετήσεις του προσωπικού.  Oι διευθυντές/ντριες δεν μπορούν να δεχθούν και μάλιστα να καλέσουν οι ίδιοι εργαζόμενους χωρίς πρόσληψη και ασφάλεια να προσέλθουν σε χώρο εργασίαςΑπαράδεκτο και ντροπιαστικό απέναντι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς η κυβέρνηση και οι δήμοι να μην έχουν μεριμνήσει, κάτω από τις σημερινές ιδιαίτερες περιστάσεις, την έγκαιρη καθαριότητα των σχολείων.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ζητά:

·        Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία.

·        Την άμεση τοποθέτηση των καθαριστριών από τους δήμους του νομού μας προκειμένου οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους μαθητές μας.

Οι επιστολές και οι ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΔΟΕ για τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

tmima-systimikis-oikogeneiakis-psyxotherapeias-kai-symvouleftikis-goneon 0

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Κοιν.: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

      κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και Εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,

          Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται η χορήγηση άδειας ανατροφής 9 μηνών, με αποδοχές, σε γονέα Δημόσιο Υπάλληλο ή μείωση του ωραρίου του κατά 2 ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά 1 ώρα ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.

          Για τους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςμε ισχνή πλειοψηφία (6-4), που έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, και η οποία προβλέπει ότι ο νεοδιοριζόμενος Δημόσιος Υπάλληλος δικαιούται τόση μείωση ωραρίου όσες είναι και οι ώρες μείωσης που απομένουν από τον διορισμό του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του. Δηλαδή, χορηγείται τμήμα της άδειας ανατροφής και όχι ολόκληρη, παρά το γεγονός ότι πολλοί νεοδιόριστοι υπάλληλοι δεν έχουν λάβει ούτε μία μέρα άδεια ανατροφής, πριν τον διορισμό τους.

          Στις 21/08/2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 108357/Ε3 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η οποία επί της ουσίας ούτε καν τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποδέχεται,αφού καταργεί εντελώς αυθαίρετα τη μείωση του ωραρίου (ή της άδειας ανατροφής) για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών. Η παραπάνω απόφαση επικαλείται την υπ’ αριθμ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 750/Β΄/1992)!!! η οποία ορίζει ότι «το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως μέχρι την ηλικία των δύο ετών του τέκνου τους!!!».

Παρακάμπτει, δηλαδή, το άρθρο 53του Ν. 3528/07που αναφέρεται σε άδεια ανατροφής γονέα και όχι άδεια μητέρων (!!!) ισχυριζόμενο ότι υπερισχύει η υπ’ αριθμ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 750/Β΄/1992),  η οποία είχε εκδοθεί 15 χρόνια πριν την ψήφιση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Κύριε Υπουργέ,

          Σε μια εποχή που το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι τεράστιο,θεωρούμε αδιανόητο η πολιτεία με μια απλή γνωμοδότηση να περικόπτει τις άδειες ανατροφής των Δημοσίων Υπαλλήλων.

          Θεωρούμε, επίσης, πέρα για πέρα εξοργιστικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, εντελώς αυθαίρετα, περικόπτει τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.

        

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί:

 1. Να καταργήσετε την υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και να χορηγήσετε σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους ολόκληρη την άδεια ανατροφής (αφαιρουμένου, φυσικά, του χρόνου που έλαβαν αντίστοιχη άδεια πριν γίνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι).
 2. Να παρέμβετε άμεσα προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εντελώς αυθαίρετα κατάργησε την άδεια ανατροφής για τέκνα ηλικίας 2-4 ετών, και να απαιτήσετε την ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης και την εφαρμογή του Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να καταπέσουν οι απαράδεκτες αυτές αποφάσεις στα δικαστήρια.

Αρ. Πρωτ. 841

Αθήνα 28/8/2020

1. Την Υπουργό Παιδείας

κ. Νίκη Κεραμέως

2. Την Υφυπουργό Παιδείας

κ. Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις άδειες ανατροφής

Με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 21 Αυγούστου 2020 η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας (α.π. 108357/Ε3), με θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.», επιχειρεί απροκάλυπτα να πλήξει το δικαίωμα της άδειας ανατροφής των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο, ανάμεσα σε άλλα, δεν δικαιούνται μείωσης ωραρίου ή άδειας ανατροφής όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά που συμπλήρωσαν το 2ο έτος ηλικίας ενώ, ταυτόχρονα, περικόπτονται οι άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του στις 25/8/2020 κατέδειξε ότι «η επιχειρούμενη δια της υπ’ αρ. 10857/Ε3/21-8-2020 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. ερμηνεία αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου, που δικαιούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκει έρεισμα στον νόμο».

Αυτή η, κατά παράβαση νόμου, αντιμετώπιση των συναδέλφων που για, σχεδόν, είκοσι χρόνια, εργαζόμενοι ως αναπληρωτές, στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση με μειωμένα δικαιώματα, είναι το αρνητικό δείγμα σεβασμού της πολιτείας απέναντί τους.

Όταν όλοι, υπό την όποια θεσμική ιδιότητα, διακηρύσσουν το θεμελιώδες της προστασίας της μητρότητας, είναι τραγικό να περικόπτονται δικαιώματα που αφορούν στην ανατροφή τέκνων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου παρέχοντας σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ακέραιο το δικαίωμα στην πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής και υπολογισμό των (διδακτικών) ωρών μείωσης του ωραρίου για διάστημα τεσσάρων ετών, που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, και όχι δύο.

Σε κάθε περίπτωση ως Διδασκαλική Ομοσπονδία προχωράμε στη δικαστική προσβολή της εγκυκλίου, για την αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης των ενδιαφερόμενων συναδέλφων.

Καλή σχολική και δημιουργική χρονιά! Κοινοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων του Συλλόγου στο διάστημα του καλοκαιριού

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

118478396 10222628600575502 8564961244886984324 n

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» εύχεται σε όλους τους συναδέλφους να έχουμε μια καλή, δημιουργική, εποικοδομητική και δραστήρια σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά που ξεκινά με διαφορετικούς όρους, λειτουργικούς, πρακτικούς και παιδαγωγικούς, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και με μέτρα ασφαλείας για την υγεία εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων. Με υπομονή και επιμονή θα τα καταφέρουμε ξανά κάτω από τις ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας κοινοποιεί τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού.

 • Δράσεις και παρεμβάσεις για το ζήτημα του αποκλεισμού χιλιάδων συναδέλφων από τους πίνακες του ΑΣΕΠ (ανάδειξη στα ΜΜΕ, συνάντηση με τοπικούς βουλευτές, κινητοποιήσεις, δελτία τύπου).
 • Ενημερωτική σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Αντιδήμαρχο Παιδείας για το ζήτημα της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
 • Ενημερωτική σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μαλεβίζιου και Αντιδήμαρχο Παιδείας για το ζήτημα της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και τη σχολικής στέγης στην ευρύτερη περιοχή.
 • Δημόσιες παρεμβάσεις για τα εκπαιδευτικά κενά, την προσχολική εκπαίδευση, την υλικοτεχνική υποδομή, για τα θέματα που αφορούν συνολικά το Δημόσιο Σχολείο και το άνοιγμα των σχολείων υπό τις νέες συνθήκες λόγω κορονοϊού.
 • Παρέμβαση στον ΟΑΕΔ σχετικά με την καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
 • Αίτημα κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών αναγκών σε Β’ Φάση από το Υπουργείο Παιδείας και να δοθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά σε όλα τα σχολεία και για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών στη δηλώσεις προτίμησης.
 • Ενημέρωση των συναδέλφων για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα από τον εργατολόγο.
 •  Προετοιμασία για την κοινωνική δράση με θέμα: Σχολικά Καλάθια Αλληλεγγύης-Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη.
 • Οικονομική στήριξη σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
 • Συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρεία «Μινωικές Γραμμές» για χορήγηση έκπτωσης στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών. Η έκπτωση αφορά -25% στα εισιτήρια των μελών μας και των Ι.Χ. οχημάτων που θα διακινηθούν στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2020 (δηλαδή η έκπτωση ισχύει έως και 31-12-2020).
 • Συνεργασία με «παιδικές θέατρα» για την παροχή δωρεάν εισιτήριων σε εκπαιδευτικούς και τα παιδιά τους.

Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών Να δοθούν όλα τα εκπαιδευτικά στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

118478396 10222628600575502 8564961244886984324 n

Έπειτα από την κοινοποίηση των κενών των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη δήλωση τοποθέτησης αντίστοιχα από αναπληρωτές δασκάλους και νηπιαγωγούς, γίναμε δέκτες παραπόνων πως δεν έχουν δοθεί όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου.

Κατανοούμε πως η κεντρική ευθύνη ανήκει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ή με την Α’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» και «Φαιστός» ζητάμε:

·         Να δοθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά σε όλα τα σχολεία και για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

·         Το Υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιήσει άμεσα Β’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αίτημα για κοινή ημέρα έναρξης μισθοδοσίας και προσμέτρησης προϋπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

118478396 10222628600575502 8564961244886984324 n

Εκείνο, όμως, που πρέπει να αποσαφηνιστεί από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι πως η έναρξη της μισθοδοσίας και η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι κοινή για όλους.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» και «Φαιστός» ζητάμε:

·         Η ημερομηνία έναρξης της μισθοδοσίας και η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι η 1η Σεπτεμβρίου για όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς εκείνη τη μέρα ξεκινά το σχολικό έτος.

·         Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

·         Η ΔΟΕ να παρέμβει στο θέμα, καθώς δεν πρέπει να υπάρξει καμία διάκριση.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές